Udruženje za bolesti motoneurona Srbije​

Društvo za bolesti motoneurona Jugoslavije osnovali su lekari Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu, sa Odeljenja za neuromišićne bolesti 1997. godine. Prvi predsednik Društva bio je gospodin Jovan Babić.

Udruženje je član Nacionalne organizacije za retke bolesti (NORBS) od 2014. godine. Od 2016. godine izvršena je preregistracija i sada je to Udruženje za bolesti motoneurona. Sadašnji predsednik Udruženje za bolesti motoneurona je gospodin Birtašević Dragan

Udruženje za bolesti motoneurona Srbije

PIB 102844291

Klinika za neurologiju, KCS

Dr Subotića 6, 11000 Beograd

 

Statut Udruženja možete preuzeti ovde.
Statut NORBS možete preuzeti ovde.

Donacije

Za sve ljude dobre volje koji žele na bilo koji način da pomognu ALS bolesnicima i bolesnicima sa drugim bolestima motoneurona,
brojevi računa Udruženja:

Vojvođanska banka a.d, Novi Sad

Dinarski račun: 325-9500600015828-96

Devizni račun: RS35325960160000238165

Osnivačka skupština Društva za bolesti motoneurona, 1997.

Podrška lekarskog tima

Neurolozi

Klinika za neurologiju KCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr Subotića 6, Beograd

Neurolozi odeljenja za neuromišićne bolesti Klinike za neurologiju KCS

 

Prof. dr Zorica Stević, Koordinator rada sa ALS bolesnicima

 

Načelnik odeljenja za neuromišićne bolesti, prof. dr Dragana Lavrnić

 

Ostali neurolozi:
Prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović
Doc. dr Ivana Basta
Ass. Dr Stojan Perić
Dr Ivo Božović
Dr Aleksa Palibrk, volonter

Klinika za neurologiju Vojnomedicinske akademije, Beograd

Prof. dr Vesna Martić

Klinika za neurologiju KC Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Gordana Đorđević

Klinika za neurologiju KC Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Milan Cvijanović

Dr Zita Jovin

Specijalisti za plućne bolesti

Klinika za plućne bolesti KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Vladimir Žugić

Dr Vesna Bukumirović

Klinički Centar Zemun, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Miodrag Vukčević

Klinika za neurologiju, KC Niš

Prof. dr Lidija Ristić

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Prof. dr Dušanka Obradović

Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Doc. dr Ivan Čekerevac

Priključite se Facebook grupi za podršku

Facebook grupa ALS Srbija okuplja obolele od Amiotrofične lateralne skleroze i njihove porodice