Terapija

Postavite pitanje
Prof. dr Zorici Stević

EDARAVON (XAVRON®)

Do 2017. godine jedini lek koji je bio prihvaćen za lečenje ALS bio je riluzol (Rilutek®), koji je od FDA registrovan 1995. godine. Riluzol pripada grupi benzotiazola i njegov efekat na ćelije motornih neurona se zasniva na tome da je presinaptički modulator glutamatne transmisije, tj. ima antiglutamatni, tj. antiekscitotksičan efekat, i u proseku produžava život ALS bolesnika, na osnovu rezultata svih raspoloživih kliničkih studija, za 3 i po do 4 meseca.

 

Zahvaljujući inicijalnim istraživanjima u Japanu, Edaravone je, kao izuzetno jak antioksidans, prvo registrovan 2001. godine za lečenje akutnog moždanog udara. Iste godine započele su kliničke studije sa primenom edaravona kod ALS pacijenata (faza 2) i nastavljene su do 2014. (faza 3) tako da je 2015. godine je registrovan kao lek za lečenje i ALS u Japanu i Južnoj Koreji . Na osnovu pozitivnih multicentričnih kliničkih studija u Japanu i Americi 2017. godine, FDA je registrovala originalni lek Edaravone i u Americi. Lek je takođe registrovan i u Kanadi. Očekuje se i registracija EMA u Evropi. Od evropskih zemalja u kojime je lek registrovan, to su Švajcarska i Ukrajina.

 

Rezultati dosadašnjih eksperimentalnih ispitivanja pokazali su da je Edaravone ima izuzetno značajnu ulogu kao moćan antioksidans u eliminaciji slobodnih radikala kao što su peroksinitrit i hidroksilni radikali, lipidni peroksidi koji su vrlo reaktivni i oštećuju proteine, lipide i DNK, usled čega dolazi do promene konformacije proteina, narušene dinamike ćelijske membrane motornih neurona i smrti motoneurona. Ono što je od izuzetnog značaja je da ima neuroprotektivnu ulogu u odnosu na zdrave motoneurone, tj. štiti ih od slobodnih radikala, naročito od lipidnih peroksida koji se generišu iz oštećenih motoneurona. Nakon intravenskog davanja, еdaravon dostiže koncentraciju od 60% u CNS, jer prolazi hematoencefalnu barijeru. Antioksidativna aktivnost nakon davanja edaravona registrovana je u likvoru obolelih određivanjem 3-nitrotirozina (3NT) kao markera oksidativnog stresa, ne samo nakon 14 dana u okviru prvog ciklusa davanja leka, već i nakon 6 ciklusa davanja po utvrđenom režimu ( I ciklus – 14 dana po 60 mg dnevno, potom pauza 14 dana, zatim u sledećim cikusima 10 dana po 60 mg u periodu od 14 dana, uz pauzu 14 dana).

 

Na osnovu rezultata dosadašnjih multicentričnih kliničkih dvostruko slepih studija, MCII86-16 (Abe i sar., 2014), MCII86-17, MCII86-18, MCII86-19 (Writing group of Behalf of Edaravone, 2017), pokazano je da edaravon ima pozitivan terapijski efekat u periodu od 12-24 nedelja, i to pre svega u poslednjoj kliničkoj studiji MCII86-19, ukoliko se daje ALS pacijentima što ranije od početka prvih simptoma bolesti. Najbolji efekat u smislu signifikantnog kliničkog poboljšanja funkcionalnosti (ALSFRS-r skor), registrovan je ukoliko lek dobijaju pacijenti sa trajanjem bolesti do 2 godine, sa dobrom funkcijom pluća (FVC iznad 70%). Osim poboljšanja funkcionalnosti, evidentirano je na taj način da se usporava progresija bolesti koja je u korelaciji sa produženjem života ALS pacijenata. Izuzetno je važno da se edaravon zajedno koristi sa riluzolom, i do sada nisu registrovani bilo kakvi neželjeni efekti ukoliko se zajedno primenjuju, čak ima i sugestija da ruluzol potencira antioksidativni efekat edaravona.

 

Faramakokinetika leka je dobro poznata, lek je bezbedan. Najčešći neželjeni efekti, kao što su poremećaj hoda, kontaktni dermatitis, ekcem, bolesti pluća, glikozurija, nisu ozbiljni, i do sada nisu registrovane hepatična ili bubrežna insuficijencija. Mera opreza je da je potrebno praćenje pacijenata tokom davanja leka, i ukoliko dolazi do pogoršanja respiratorne funkcije, ne preporučuje se nastavak terapije.

 

Xavron® (INN Edaravone) je dostupan u formi ampula za intravnesko davanje 30mg/20ml u pakovanju od 10 ampula, proizvođač je Ukrajina. U ovoj zemlji je registrovan (sertifikat UA 16780/01/01, order No. 1192-06/21/2018) za indikaciju G12.2 (amiotrofična lateralna skleroza, akutni moždani udar).

 

Od registracije originalnog edaravona, u već pomenutim zemljama sveta, lek koristi veliki broj ALS pacijenata (Amerika: više od 3500). U Švajcarskoj, proizvodi ga Swiss Medica, koja je vrlo poznata farmaceutska kompanija. Inače, koristi se i u drugim zemljama Evrope, kao što su Nemačka, Italija. Lek kupuju sami pacijenti po savetu svojih ordinirajućih neurologa. Od registracije edaravona – Xavron® u Ukrajini, i druge zemlje Evrope su uvezle lek, kao što je Turska, i očekuje se registracija leka i u ovoj zemlji.

 

Zbog velikog interesovanja u Srbiji je moguća je i primena leka Xavron® (INN Edaravone) kod naših ALS pacijenatau Srbiji. Lek nije registrovan u Srbiji i ne mogu se kompenzovati troškovi njegove nabavke preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Srbije.

 

Korisni linkovi vezani za rezultate dosadašnjih kliničkih studija:
1. https://doi.org/10.1080/14737175.2019.1581610
2. www.researchgate.net >publication>325504293_Long-term effects_o
3. www.tandfoline.com>doi>pdf ili http://www.tandfoline.com/loi/iafd20
4. http://doi.org/10.1007/s40262-018-0655-4