Profesorka Keti Mičel – Pomoć u edukaciji medicinskih sestara KCS 2006-2011.

Profesorka Keti Mičel (Kathy Mitchell)

Profesorka Keti Mičel, medicinska sestra sa Algonquin koledža - Otawa iz Kanade, pružila je nesebičnu pomoć u edukaciji medicinskih sestara Klinike za neurologiju KCS u procesu nege i podrške ALS pacijenata.

Keti je takođe, uz podršku Internacionalnog udruženja za bolesti motoneurona i Kanadske ambasade u Beogradu uspela da nabavi različite potrebne aparature za dijagnostiku i terapiju ALS pacijenata u Srbiji.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x